image

Жилищна сграда с гаражи, м. Овча купел 1, гр. София

Жилищна сграда с гаражи в УПИ X-175, кв. 101А, м. Овча купел 1, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    03.2008