image

Жилищен и търговски комплекс "ЛЪГЪТ", гр. Троян

Жилищен и търговски комплекс "ЛЪГЪТ", разположен в УПИ - I, кв. 334, гр. Троян, общ. Троян
 • Възложител:
  "ПЛОТ - АРХ" ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  03.2008
 • РЗП:
  7 200m2