image

Банков офис на ОББ, жк Средец, гр. София

Банков офис на ОББ, находящ се на ул. Фритьов Нансен 9, жк Средец, гр. София; Подобект: Заснемане на табло ТО-3 и подмяна на същото с ново
  • Възложител:
    "Обединена Българска Банка" АД
  • Инсталации:
    Ел. табло
  • Дата на завършване:
    11.2012