image

Складова база с офис, гр. София

Сграда - складова база с офис, находяща се на ул. Резбарска 1Е, СО район Подуяне, гр. София; Подобект: Външно електрическо захранване - кабели НН, кабели СрН и нов комплектен трансформаторен пост
  • Възложител:
    "Вийом" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    09.2012