image

Хотелски комплекс с минерална вода "Каменград", гр. Панагюрище

Изготвяне на проект за присъединяване на отклонение за захранване на хотелски комплекс с минерална вода "Каменград", гр. Панагюрище и за измерване на използваните водни обеми от находище "Панагюрище", водоизточник Сондаж С - 9ХГ.
  • Възложител:
    "Интегрирани водни проекти" ООД
  • Инсталации:
    Вътрешни електрически и КИПиА инсталации на нова помпена станция
  • Дата на завършване:
    09.2012