image

Фотоволтаична електроцентрала в гр. Смядово

Фотоволтаична електроцентрала в ПИ 67708.307.357 в гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен; Подобект: Преоборудване на ТП "Чепиша"
  • Възложител:
    "ЕМ БГ" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    08.2012