image

Клон на "Банка ДСК" ЕАД, гр. Гълъбово

Преустройство на клон "Гълъбово" на "Банка ДСК" ЕАД, ул. Д-р Жеков 8, УПИ I, кв. 155, гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
 • Възложител:
  "ЮДЖИЙН КОНСУЛТ" ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  08.2012
 • РЗП:
  230m2