image

Монтаж на инсталация за дървени пелети и освежителен ремонт в стопанска сграда, с. Ковачевци

Монтаж на инсталация за дървени пелети и освежителен ремонт в стопанска сграда, предназначена за дървообработваща работилница, разположена в УПИ N1, масив 1, по регулационен план на с. Ковачевци, ЕКАТТЕ 37513, община Ковачевци, обл. Перник
 • Възложител:
  "Пелети 7" ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  06.2012
 • РЗП:
  710m2