image

Протоколи от измервания, гр. Ихтиман

Изготвяне на протоколи от измерване на сертифицирана лаборатория за микроклимат, осветление на работната повърхност и импеданс на защитния контур фаза - защитен проводник за следните обекти: Дирекция "Социален патронаж", сграда на Община Ихтиман и сграда на "Техническа служба" в гр. Ихтиман
  • Възложител:
    Община Ихтиман
  • Инсталации:
    Протоколи от сертифицирана лаборатория
  • Дата на завършване:
    04.2012