image

Стоматологичен център и еднофамилна пасивна жилищна сграда, Струмица, Република Македония

Стоматологичен център и еднофамилна пасивна жилищна сграда в Г.П. -14 - 73 К.П. бр. 7348/9 и Г.П. - 14 - 72 К.П. бр. 7348/10 К.О. Струмица, Република Македония
 • Възложител:
  'Студио АРХЕ" ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни инсталации
 • Дата на завършване:
  03.2012
 • РЗП:
  450m2