image

Производствена и складова сграда (пристройка), гр. Перник

Производствена и складова сграда (пристройка) в УПИ Х, кв. 65Б, по плана на кв. Изток, гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник.
 • Възложител:
  "ИМОЦИОН" ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации, СОТ, CCTV, пожароизвестителни системи
 • Дата на завършване:
  03.2012
 • РЗП:
  590m2