image

Осем етажна жилищна сграда с офиси, магазини, ресторант, SPA, апартаментен хотел и подземни гаражи, гр. София

Осем етажна жилищна сграда с офиси, магазини, ресторант, SPA, апартаментен хотел и подземни гаражи в УПИ VI, кв. 91, бул. Черни връх 75, м. Кръстова вада, гр. София
  • Възложител:
    "Лозенец Инвестмънт Груп" ООД
  • Инсталации:
    Изпълнение на вътрешни ел. инсталации
  • Дата на завършване:
    12.2011