image

Търговски обект в сградата на Софарма Бизнес Tауърс, гр. София

Търговски обект Nо008 в сградата на Софарма Бизнес Тауър, гр. София
 • Възложител:
  "Буктрейдинг" ООД
 • Инсталации:
  Проектиране и изпълнение на вътрешните ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  07.2011
 • РЗП:
  40m2