image

Увеличаване електрическата мощност на Магазин No2, р-н Студентски, гр. София

"Магазин Nо 2", находящ се на ул. Йордан Йосифов 8Б, р-н Студентски, гр. София; Подобект: Увеличаване на електрическата мощност на обекта от 6,8 на 25kW
  • Възложител:
    "НЮАНС ДИЗАЙН" ООД
  • Инсталации:
    Ел. табло
  • Дата на завършване:
    04.2011