image

Фотоволтаична централа, с. Славщица, общ. Угърчин, обл. Ловеч

Фотоволтаична централа в землището на с. Славщица, ПИ 67057.40.174, общ. Угърчин, обл. Ловеч; Подобект: Външно електрозахранване на фотоволтаична централа 1 500kW, етап I
  • Възложител:
    "Итърнал Енерджи" ООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    04.2011