image

Увеличаване мощността на офис, гр. София

Увеличаване мощността на Офис 1, находящ се на ул. Пирин 91, УПИ IX-768, кв. 14, м. Манастирски ливади - Запад, СО Витоша, гр. София
  • Възложител:
    "Фивекс Прожект" ЕООД
  • Инсталации:
    Ел. табло
  • Дата на завършване:
    02.2011