image

Реконструкция на електрически инсталации в ресторант "Форум", гр. София

Реконструкция на електрически инсталации в ресторант "Форум", находящ се в Национален дворец на културата (НДК), гр. София
  • Възложител:
    "Лаура Кетъринг" ЕООД
  • Инсталации:
    Доставка на материали и изпълнение на вътрешни ел. инсталации
  • Дата на завършване:
    10.2014