image

Преместваем обект в район Младост, гр. София

Преместваем обект - модулна сглобяема конструкция (хале), разположен в частен поземлен имот с идентификатор 68134.4081.25, м. Цариградско шосе - 7км, район Младост, гр. София
 • Възложител:
  "ИНП" ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  08.2014
 • РЗП:
  380m2