image

Преместваеми съоръжения за обществено ползване, с. Челопеч

Благоустрояване и изграждане на преместваеми съоръжения за обществено ползване (павилиони) на територията на УПИ-II 373, кв. 37, по плана на с. Челопеч, общ. Челопеч, Софийска област
 • Възложител:
  "ДММ Дизайн" ЕООД
 • Инсталации:
  Външно ел. захранване и вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  07.2014
 • РЗП:
  170m2