image

Реконструкция на ПСОВ гр.Габрово

"Реконструкция на ПСОВ гр. Габрово в рамките на проект 58111-77-268 - интегриран проект за външния цикъл на гр. Габрово, ОП Околна среда 2007 - 2013 - УПИ II, кв. 1, СИЗ"; Подобекти: обслужваща сграда при метан-танкове, сграда за обезводнителна инсталация и реагентно стопанство; частична реконструкция на уличното осветеление на площадката"
 • Възложител:
  "БОРА" ЕООД
 • Инсталации:
  Ел. захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  06.2014
 • РЗП:
  840m2