image

Прeчиствателна станция за отпадни води, гр. Пещера

"Инженеринг на прeчиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)", гр. Пещера
 • Възложител:
  "Аквапартньор" ЕООД
 • Инсталации:
  Външно ел. захранване, захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  05.2014
 • РЗП:
  7 300m2