image

Жилищна сграда в село Саранци

Жилищна сграда в УПИ I-5, кв.5, по плана на село Саранци, общ. Горна Малина, обл. София
 • Възложител:
  „ИБТ” ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  11.2009
 • РЗП:
  390m2