image

Фотоволтаична електроцентрала гр. Бяла

Фотоволтаична електроцентрала в УПИ I-54, II-54, ул. "Ст. Стамболов" Nо2, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе
  • Възложител:
    "ДОВЕ - ВОЛТ" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване и оборудване на ТП 20/0,4 kV
  • Дата на завършване:
    10.2009