image

Нов дизелов генератор и захранващи линии до ново ел. табло, гр. София

Монтиране на нов дизелов генератор и захранващи линии до ново табло в УПИ IV, кв. 8, район Искър, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    Дизел генератор и захранващи кабели НН
  • Дата на завършване:
    10.2009