image

Многофункционална жилищна сграда, м. Дианабад, гр. София

Многофункционална жилищна сграда в УПИ XXXI-1623, кв. 1, м. Дианабад, гр. София
  • Възложител:
    „МИГ 23“ ЕООД
  • Инсталации:
    БКТП 2x800kVA 20 / 0,4kV
  • Дата на завършване:
    09.2009