image

Electrogetz

Electrogetz
Electrogetz е една от водещите компании в България с обект на дейност производство на електрически табла и комплектни комуникационни устройства.