image

Siemens

Siemens
Siemens България е водещ доставчик на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на индустрията, енергетиката, здравеопазването и инфраструктурата. Бизнес дейностите на фирмата са насочени към областите електрификация, автоматизация и цифровизация.