image

Бора ЕООД

Бора ЕООД
Основната дейност на БОРА ЕООД е в областта на пречистването на отпадъчни води: комунално-битови пречиствателни станции и пречистване на отпадъчни води от хранително-вкусовата промишленост и животновъдни ферми.